สายไทยยาซากิ THW

    ยาซากิ IEC01 (THW)

      สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า ทีเอชดับเบิลยู (THW) แต่ถ้าเป็น มอก. 3-2553 จะเรียกเป็นสาย ไออีซี01 (IEC01) เป็นสายไฟฟ้าชนิด ทนแรงดัน 450/750 V เป็นสายเดี่ยว นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะใน โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้า 3 phase ได้ ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสายชื่อ THW เป็นชื่อตามมาตรฐานอเมริกันซึ่งเป็นสายชนิดทนแรงดัน 600 V อุณหภูมิใช้งานที่ 75 องศาเซลเซียส แต่ในประเทศไทยนิยมเรียกสายที่ผลิตตาม มอก. 11 - 2531 ว่าสาย THW เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกันและรู้กันทั่วไปในท้องตลาด

 
   ยี่ห้อ   ขนาด ราคาตั้ง / ม้วน ส่วนลด

 

    THW   

   1 x 1.5 SQ.MM          820.00         xx %
 1 x 2.5 SQ.MM  1,210.00     xx %
 1 x 4 SQ.MM  1,870.00     xx % 
 1 x 6 SQ.MM  3,000.00     xx %
 1 x 10 SQ.MM  4,930.00     xx %
 1 x 16 SQ.MM  7,650.00     xx %
 1 x 25 SQ.MM  12,000.00    xx %
 1 x 35 SQ.MM  17,050.00     xx %
 1 x 50 SQ.MM  22,920.00    xx %
 1 x 70 SQ.MM  32,770.00    xx % 
 1 x 95 SQ.MM  45,150.00    xx %
 1 x 120 SQ.MM  57,200.00    xx %
 1 x 150 SQ.MM  70,000.00    xx %
 1 x 185 SQ.MM  87,900.00    xx %
 1 x 240 SQ.MM  115,300.00    xx %
 1 x 300 SQ.MM  144,500.00    xx %

 

                  โทร : 02-0405366

                     ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

                     Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

                     ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

                          

                   

 

    • IEC53-G (VCT-G) ไทยยาซากิ ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 สาย IEC53-G จะเป็นสาย 2-4 แกน และมีสายกราวด์​ (สีเขียวคาดเหลือง) เพิ่มขึ้นมาอีก 1 เส้น เช่น IEC53-G 4 x 2.5/2.5 เท่ากับมีทั้งหม...

 • ไทยยาซากิ IEC53 (VCT) ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 สาย IEC53 จะเป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต่ 0.5SQ.MM.– 2.5SQ.MM.และทนแรงดันที่ 300/500 V ส่วนสาย VCT เป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต...

 • ไทยยาซากิ : CV-FD สาย 0.6/1 kV CV-FD คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน XLPE ซึ่ง มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ (Flame Retardant) ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และมีเปลือกนอก PVC แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่...

 • ไทยยาซากิ CVV-S สาย 600 V CVV-Sคือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC ชนิดสายอ่อน แบบมีชั้นชีลด์เทปทองแดงเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวน ใช้สำหรับเป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั...

 • ไทยยาซากิ CVV สาย CVV คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC แบบไม่มีชีลด์ ชนิดสายอ่อนใช้เป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั้งแต่ 2 แกนถึง 48 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา รับแรงดันไฟฟ้...

 • ไทยยาซากิ IEC06 (VSF) สายไฟฟ้า IEC06 หรือ VSF เป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ตร.มม. ถึง 1.5SQ.MM.ฉนวนของสายไฟทำจาก PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน300V ที่อุณหภู...

 • ไทยยาซากิ IE10 สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2553 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด ไออีซี10 ( IEC10 ) มีตั้งแต่ 2 แกนถึง 4 แกน ขนาดตั้งแต่ 1.5 – 35SQ.MM.เป็นสายชนิดกลม สายชนิดนี้ทนแรงดันที...

 • ไทยยาซากิ NYY-G สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2553 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด เอ็นวายวายมีกราวด์ (NYY-G) มีแบบ 2, 3 และ 4 แกน แบบมีสายดิน มีขนาดตัวนำ ตั้งแต่ 25mm2– 300 mm2เป็นสายชนิดกล...

 • ไทยยาซากิ NYY สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2553 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด เอ็นวายวาย (NYY) มีทั้งชนิดแกนเดียว และหลายแกน ชนิดแกนเดียวจะมีขนาดตั้งแต่ 1SQ.MM.– 500SQ.MM. ส่วน 2, 3...

 • ไทยยาซากิ : VAF สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟ (VAF) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสายคู่ และมีลักษณะเ...

 • ไทยยาซากิ : VAF-G สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟแบบมีกราวด์ (VAF-G) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสายคู่ แ...
Visitors: 35,625