สายไทยยูเนี่ยน VCT

  ไทยยูเนี่ยน | Thai Union : IEC53 (VCT)

         ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 สาย IEC53 จะเป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต่ 0.5 SQ.MM. – 2.5 SQ.MM. และทนแรงดันที่ 300/500 V ส่วนสาย VCT เป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต่ 4 SQ.MM. – 35 SQ.MM. เป็นสายชนิดทนแรงดัน 450/750 โวลต์ ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง เช่นเดียวกับสายเอ็นวายวาย และที่พิเศษกว่าก็คือ ตัวนำจะเป็นสายประเภท (Flexible Cable) ซึ่งประกอบไปด้วยทองแดงฝอยตีเกลียวรวมกันเป็นหนึ่งแกนทำให้มีข้อดีคืออ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน

 

ยี่ห้อ

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ

(ตร.มม)

 2 คอร์

ราคาตั้ง/ม้วน

3 คอร์

ราคาตั้ง/ม้วน

4 คอร์

ราคาตั้ง/ม้วน

ส่วนลด

VCT

0.5 SQ.MM.

1,285.00

1,490.00

1,890.00 

 xx %

1 SQ.MM.

1,700.00

2,310.00

2,890.00

 xx %

1.5 SQ.MM.

2,260.00

2,870.00

 3,710.00

 xx %

2.5 SQ.MM.

3,640.00

5,190.00

5,800.00

 xx %

4 SQ.MM.

5,200.00

6,560.00

 8,340.00

 xx %

6 SQ.MM.

7,295.00

9,610.00

 12,500.00

 xx %

 


       โทร : 02-0405366

       ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

       Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

       ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

       

 


  • ไทยยูเนี่ยน | Thai Union : IE01 (THW) สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า ทีเอชดับเบิลยู (THW) แต่ถ้าเป็น มอก. 3-2553 จะเรียกเป็นสาย ไออีซี01 ( IEC01 ) เป็นส...

  • ไทยยูเนี่ยน | Thai Union : VAF สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟ (VAF) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสา...
Visitors: 47,602