สายเอส.ซุปเปอร์ THW

    เอส.ซุปเปอร์ IEC01 (THW)

       สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า ทีเอชดับเบิลยู (THW) แต่ถ้าเป็น มอก. 3-2553 จะเรียกเป็นสาย ไออีซี01 ( IEC01 ) เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 450/750 V เป็นสายเดี่ยว นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะใน โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้า 3 phase ได้ ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสาย ชื่อ THW เป็นชื่อตามมาตรฐานอเมริกัน ซึ่งเป็นสายชนิดทนแรงดัน 600 V อุณหภูมิใช้งานที่ 75 องศาเซลเซียส แต่ในประเทศไทยนิยม เรียกสายที่ผลิตตาม มอก. 11 -2531 ว่า สาย THW เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกันและรู้กันทั่วไปในท้องตลาด

ยี่ห้อ ขนาด ราคาตั้ง / ม้วน ส่วนลด

THW

1 x 0.5 SQ.MM 450.00  xx %
1 x 1 SQ.MM 580.00  xx %
1 x 1.5 SQ.MM 820.00  xx %
1 x 2.5 SQ.MM 1,210.00  xx %
1 x 4 SQ.MM 1,870.00  xx %
1 x 6 SQ.MM 3,000.00  xx %
1 x 10 SQ.MM 4,930.00  xx %
1 x 16 SQ.MM 7,650.00  xx %
1 x 25 SQ.MM 12,000.00  xx %
1 x 35 SQ.MM 17,050.00  xx %
1 x 50 SQ.MM 22,9.20.00  xx %
1 x 70 SQ.MM 32,770.00  xx %
1 x 95 SQ.MM 45,150.00  xx %
1 x 120 SQ.MM 57,200.00  xx %
1 x 150 SQ.MM 70,000.00  xx %
1 x 185 SQ.MM 87,900.00  xx %
1 x 240 SQ.MM 115,300.00  xx %
1 x 300 SQ.MM 144,500.00  xx %
1 x 400 SQ.MM 185,000.00  xx %
1 x 500 SQ.MM  239,500.00  xx %

 

     โทร : 02-0405366

     ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

     Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

     ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

      

 


  • ยี่ห้อ ขนาด ราคาตั้ง / ม้วน ส่วนลด VSF 1 x 0.5SQ.MM. 490.00 xx % 1 x 7.5SQ.MM. 600.00 xx % 1 x 1 SQ.MM. 730.00 xx % 1 x 1.5SQ.MM. 950.00 xx % 1 x 2.5SQ.MM. 1,440.00 xx...

  • เอส.ซุปเปอร์ : IEC53-G (VCT-G) ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 สาย IEC53-G จะเป็นสาย 2-4 แกน และมีสายกราวด์​ (สีเขียวคาดเหลือง) เพิ่มขึ้นมาอีก 1 เส้น เช่น IEC53-G 4 x 2.5/2.5 เท่ากับมีทั้...

  • เอส.ซุปเปอร์ IEC53 (VCT) ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 สาย IEC53 จะเป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต่ 0.5SQ.MM.– 2.5SQ.MM.และทนแรงดันที่ 300/500 V ส่วนสาย VCT เป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดต...

  • เอส.ซุปเปอร์ : VAF สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟ (VAF) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสายคู่ และมีลักษณะเ...

  • เอส.ซุปเปอร์ : VAF-G สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟแบบมีกราวด์ (VAF-G) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสายค...

  • เอส.ซุปเปอร์ : CV-FD สาย 0.6/1 kV CV-FD คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน XLPE ซึ่ง มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ (Flame Retardant) ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และมีเปลือกนอก PVC แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 600...
Visitors: 47,604