สายเอส.ซุปเปอร์ VCT-G

    เอส.ซุปเปอร์ : IEC53-G (VCT-G)

  ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 สาย IEC53-G จะเป็นสาย 2-4 แกน และมีสายกราวด์​ (สีเขียวคาดเหลือง) เพิ่มขึ้นมาอีก 1 เส้น เช่น IEC53-G 4 x 2.5/2.5 เท่ากับมีทั้งหมด 5 แกน รวมสายกราวด์ด้วย 1 เส้น โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.5 SQ.MM. – 2.5 SQ.MM. และทนแรงดันที่ 300/500 V ส่วนสาย VCT เป็นสาย 2-4 แกน และมีสายกราวด์​ (สีเขียวคาดเหลือง) เพิ่มขึ้นมาอีก 1 เส้น เช่น VCT-G 4 x 35/16 เท่ากับมีทั้งหมด 5 แกน รวมสายกราวด์ด้วย 1 เส้น โดยมีขนาดตั้งแต่ 4 SQ.MM. – 35 SQ.MM. เป็นสายชนิดทนแรงดัน 450/750 โวลต์ ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง เช่นเดียวกับสายเอ็นวายวาย และที่พิเศษกว่าก็คือ ตัวนำจะเป็นสายประเภท (Flexible Cable) ซึ่งประกอบไปด้วยทองแดงฝอยตีเกลียวรวมกันเป็นหนึ่งแกนทำให้มีข้อดีคืออ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน

 

ยี่ห้อ

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

 2 คอร์

ราคาตั้ง/ม้วน

3 คอร์

ราคาตั้ง/ม้วน

4 คอร์

ราคาตั้ง/ม้วน

ส่วนลด

VCT-G 

1/1 SQ.MM.

3,540.00

4,410.00

6,400.00

 xx %

1.5/1.5 SQ.MM.

4,390.00

5,680.00

7,950.00

 xx %

2.5/2.5 SQ.MM.

7,940.00

8,870.00

11,600.00

 xx %

4/4 SQ.MM.

10,040.00

12,750.00

17,694.00

 xx %

 6/6 SQ.MM.

14,690.00

19,120.00

30,045.00

 xx %

10/10 SQ.MM.

25,630.00

33,550.00

48,540.00

 xx %

16/16 SQ.MM.

37,900.00

48,540.00

64,500.00

 xx %

25/16 SQ.MM.

55,512.00

72,058.00

94,000.00

 xx %

35/16 SQ.MM.

77,033.00

99,271.00

131,500.00

 xx %

 

โทร : 02-0405366

ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

 

Visitors: 47,602