สายยูไนเต็ด THW

     IEC01 ( THW ) ยูไนเต็ด

         สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า ทีเอชดับเบิลยู (THW) แต่ถ้าเป็น มอก. 3-2553 จะเรียกเป็นสาย ไออีซี01 ( IEC01 ) เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 450/750 V เป็นสายเดี่ยว นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะใน โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้า 3 phase ได้ ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสาย ชื่อ THW เป็นชื่อตามมาตรฐานอเมริกัน ซึ่งเป็นสายชนิดทนแรงดัน 600 V อุณหภูมิใช้งานที่ 75 องศาเซลเซียส แต่ในประเทศไทยนิยม เรียกสายที่ผลิตตาม มอก. 11 -2531 ว่า สาย THW เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกันและรู้กันทั่วไปในท้องตลาด

 

ยี่ห้อ ขนาด ราคาตั้ง / ม้วน ส่วนลด


THW

1 x 1 SQ.MM 580.00  xx %
1 x 1.5 SQ.MM 770.00  xx %
1 x 2.5 SQ.MM 1,210.00  xx %
1 x 4 SQ.MM 1,870.00  xx %
1 x 6 SQ.MM 2,830.00  xx %
1 x 10 SQ.MM 4,930.00  xx %
1 x 16 SQ.MM 7,650.00  xx %
1 x 25 SQ.MM 12,000.00  xx %
1 x 35 SQ.MM 17,050.00  xx %
1 x 50 SQ.MM 22,920.00  xx %
1 x 70 SQ.MM 32,770.00  xx %
 1 x 95 SQ.MM 45,150.00  xx %
1 x 120 SQ.MM 57,200.00  xx %
1 x 150 SQ.MM 70,000.00  xx %
1 x 185 SQ.MM 87,900.00  xx %
1 x 240 SQ.MM 115,300.00  xx %

 

          โทร : 02-0405366

          ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

          Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

          ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

            

 

Specification


  • ยูไนเต็ด IEC02 (THW-f) สายไฟฟ้า IEC02 หรือ THW-f เป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 1.5SQ.MM.ถึง 400SQ.MM.ฉนวนของสายไฟทำจาก PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 450/750V ที่อ...

  • ยูไนเต็ด IEC53 (VCT) ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 สาย IEC53 จะเป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต่ 0.5SQ.MM.– 2.5SQ.MM.และทนแรงดันที่ 300/500 V ส่วนสาย VCT เป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต่...

  • ยูไนเต็ด : VAF สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟ (VAF) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสายคู่ และมีลักษณะเป็นส...

  • VAF-G | ยูไนเต็ด สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟแบบมีกราวด์ (VAF-G) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสายคู่ ...
Visitors: 50,557