สาย ยูไนเต็ด (THW-f)

      ยูไนเต็ด IEC02 (THW-f)

          สายไฟฟ้า IEC02 หรือ THW-f เป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 1.5 SQ.MM. ถึง 400 SQ.MM. ฉนวนของสายไฟทำจาก PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 450/750V ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเป็นสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

ยี่ห้อ ขนาด ราคา / ม้วน ส่วนลดTHW-f

1 x 0.5 SQ.MM 318.00   xx %
1 x 1 SQ.MM 476.00   xx %
1 x 1.5 SQ.MM 620.00   xx %
1 x 2.5 SQ.MM 940.00   xx %

                

               โทร : 02-0405366

               ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

               Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

               ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

                 

 

Specification


  • IEC01 ( THW ) ยูไนเต็ด สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า ทีเอชดับเบิลยู (THW) แต่ถ้าเป็น มอก. 3-2553 จะเรียกเป็นสาย ไออีซี01 ( IEC01 ) เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดั...

  • ยูไนเต็ด IEC53 (VCT) ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 สาย IEC53 จะเป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต่ 0.5SQ.MM.– 2.5SQ.MM.และทนแรงดันที่ 300/500 V ส่วนสาย VCT เป็นสาย 2-4 แกน มีขนาดตั้งแต่...

  • ยูไนเต็ด : VAF สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟ (VAF) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสายคู่ และมีลักษณะเป็นส...

  • VAF-G | ยูไนเต็ด สายไฟตาม มอก.11-2553 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟแบบมีกราวด์ (VAF-G) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V เป็นสายคู่ ...
Visitors: 47,604