สายไทยยาซากิ CVV-S

        ไทยยาซากิ CVV-S

              สาย 600 V CVV-S คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC ชนิดสายอ่อน แบบมีชั้นชีลด์เทปทองแดงเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวน ใช้สำหรับเป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั้งแต่ 2 แกนถึง 30 แกน 

 ทนอุณหภูมิได้  :  70˚C  

 แรงดันไฟฟ้าสูงสุด :  600V

 

ยี่ห้อ จำนวนคอร์

ขนาด 0.75 SQ.MM.

ราคาตั้ง / ม้วน

ขนาด 1 SQ.MM.

ราคาตั้ง / ม้วน

ขนาด 1.5 SQ.MM.

ราคาตั้ง / ม้วน

ขนาด 2.5 SQ.MM.

ราคาตั้ง / ม้วน 

ขนาด 4 SQ.MM.

ราคาตั้ง / ม้วน

ส่วนลด

CVV-S

2 6,280  6,565  7,320 9,130 12,120    xx %
3 6,880  7,480  8,370  10,900   14,560    xx %
4 8,060   8,530   9,880 13,000 17,640    xx % 
5 9,430 10,170 11,660  15,860  20,930     xx %
7 1,020  11,960  14,170  19,110  26,260     xx %
9 13,390 14,790 17,160  23,920  32,630     xx %
10 14,690 15,990 18,720  26,130  36,660     xx %
12 15,860 17,420 20,930  29,120  40,690     xx %
14 17,420  19,500 23,010  33,240  47,580     xx %
16 18,720  21,190  25,480  36,140  53,300     xx %
19 20,930  23,920 28,340 41,600  59,800     xx %
21 22,880 25,870 30,940  47,060 67,600     xx %
24 25,480 28,990 34,970  53,040  77,350     xx %
27 27,820 31,330 38,350  58,110  84,760     xx %
30  29,510  33,930 42,510  63,310  92,690     xx %

 

  โทร : 02-0405366

  ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

  Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

  ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

 

 

 

Specification

Visitors: 35,625