สายไทยยาซากิ NYY-G

  ไทยยาซากิ NYY-G

 สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2553 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด เอ็นวายวายมีกราวด์ (NYY-G) มีแบบ 2, 3 และ 4 แกน แบบมีสายดิน มีขนาดตัวนำ ตั้งแต่ 25mm2 – 300 mm2 เป็นสายชนิดกลม สายชนิดนี้ทนแรงดันไฟฟ้าที่ 450/750 V. ทนอุณหภูมิที่ 70˚C นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน เนื่องจากว่ามี ความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ

 

ยี่ห้อ

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ

( ตร.มม. )

2 คอร์+สายดิน

ราคาตั้ง/ม้วน

3 คอร์+สายดิน

ราคาตั้ง/ม้วน

4 คอร์+สายดิน

ราคาตั้ง/ม้วน

ส่วนลด

 

 

NYY-G

2 x 25/16 SQ.MM.

45,074

57,400

89,090

  xx %

2 x 35/16 SQ.MM.

60,703

84,015

128,400

  xx %

2 x 50/25 SQ.MM.

87,398

109,500

165,500

  xx %

2 x 70/35 SQ.MM.

115,162

153,078

229,000

 xx % 

2 x 95/50 SQ.MM.

160,006

210,953

315,500

  xx %

2 x 120/70 SQ.MM.

201,300

268,811

393,500

 xx % 

2 x 150/95 SQ.MM.

248,614

327,772

484,000

 xx % 

2 x 185/95 SQ.MM.

303,400

409,751

601,500

 xx % 

2 x 240/120 SQ.MM.

394,600

540,111

785,000

  xx %

2 x 300/150 SQ.MM.

492,794

668,992

978,500

  xx %

 

          โทร : 02-0405366

          ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

          Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

          ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

        

Visitors: 35,625