สายไทยยาซากิ NYY

  ไทยยาซากิ NYY

     สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2553 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด เอ็นวายวาย (NYY) มีทั้งชนิดแกนเดียว และหลายแกน ชนิดแกนเดียวจะมีขนาดตั้งแต่ 1 SQ.MM. – 500 SQ.MM.  ส่วน 2, 3, 4 แกนจะมีขนาดตั้งแต่ 50 SQ.MM. – 300 SQ.MM. เป็นสายชนิดกลม สายชนิดนี้ทนแรงดันที่ 450/750 V. ทนอุณหภูมิที่ 70 องศา นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน เนื่องจากว่ามี ความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือก เปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ

 

ยี่ห้อ

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ

(ตร.มม)

1 คอร์

ราคาตั้ง / ม้วน

2 คอร์

ราคาตั้ง / ม้วน

3 คอร์

ราคาตั้ง / ม้วน

4 คอร์

ราคาตั้ง / ม้วน 

ส่วนลด

 

NYY 

1 x 1 SQ.MM.

2,250

-

- -

 xx %

1 x 1.5 SQ.MM.

2,500

-

- -  xx %

1 x 2.5 SQ.MM.

2,920

-

- -  xx %

1 x 4 SQ.MM.

3,940

-

- -  xx %

1 x 6 SQ.MM.

5,880

-

- -  xx %

1 x 10 SQ.MM.

7,050

-

- -  xx %

1 x 16 SQ.MM.

9,880

-

- -  xx %

1 x 25 SQ.MM.

14,460

-

- -  xx %

1 x 35 SQ.MM.

19,600

-

- -  xx %

1 x 50 SQ.MM.

 25,970

63,030

 87,470 111,500

 xx %

1 x 70 SQ.MM.

35,280

89,100

118,370 155,000

 xx %

1 x 95 SQ.MM.

47,400

120,000

165,690 215,500

 xx %

1 x 120 SQ.MM.

60,800

149,000

209,200 272,600

 xx %

1 x 150 SQ.MM.

 74,600

183,000

254,600 333,800

 xx %

1 x 185 SQ.MM.

 92,800

228,800

317,000 418,900

 xx %

1 x 240 SQ.MM.

120,900

299,200

414,500 551,900

 xx %

1 x 300 SQ.MM.

150,700

372,400

513,600 685,000

 xx %

1 x 400 SQ.MM.

 192,800

-

- -

 xx %

1 x 500 SQ.MM.

 252,700

-

- -

 xx %

                  

        โทร : 02-0405366

        ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

        Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

        ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

       

Visitors: 35,627