สายเฟ้ลปส์ ดอด์จ CVV

      ไทยยาซากิ CVV

           สาย CVV คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC แบบไม่มีชีลด์ ชนิดสายอ่อนใช้เป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั้งแต่ 2 แกนถึง 48 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา รับแรงดัน   ไฟฟ้าได้ 600 V 

   การใช้งาน

ยี่ห้อ จำนวนคอร์

ขนาด / ราคาตั้งต่อม้วน

0.75 SQ.MM. 1 SQ.MM. 1.5 SQ.MM. 2.5 SQ.MM. 4 SQ.MM. ส่วนลด

CVV
2 3,430 3,650 4,030 5,450 7,480    xx %
3 3,810 4,190 4,930 6,880  9,430   xx %
4 4,780 4,940 5,980 8,530  12,560    xx %
5 5,830 6,500 7,620 10,920  15,250    xx %
7 6,880 7,850 9,430 13,780  19,890    xx %
9 9,130 10,620 12,940 18,380  26,320    xx %
10 9,870 11,440 14,040 20,180  29,000    xx %
12 10,990 12,860 15,850 23,320  34,220    xx %
14 12,180 14,050 17,640 26,160 38,610  xx %
16 13,080 15,390 19,500 29,250 44,590  xx %
19 14,870 17,580 22,450 34,190 51,740  xx %
21 16,770 19,890 25,090 37,960 57,200  xx %
24 18,590 21,970 28,080 43,940 64,740  xx %
27 20,670 23,920 31,240 48,440 72,220  xx %
30 22,100 26,130 34,190 53,170 79,560  xx %

 

                   โทร : 02-0405366

                   ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745 

                   Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย ) 

                   ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม

                    

Visitors: 61,375