สายไฟวีซีที พร้อมโรลเก็บสาย

รหัส

ขนาด

ความยาว

เต้าเสียบ

ราคา

EN1-M31510

VCT3x1.5

10 เมตร

4 ช่อง

1,250.00

EN1-M31520

VCT3x1.5

20 เมตร

4 ช่อง

1,590.00

EN1-M31530

VCT3x1.5

30 เมตร

4 ช่อง

1,900.00

EN1-M32510

VCT3x2.5

10 เมตร

4 ช่อง

1,550.00

EN1-M32520

VCT3x2.5

20 เมตร

4 ช่อง

2,100.00

EN1-M32530

VCT3x2.5

30 เมตร

4 ช่อง

2,700.00 " สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ " 

 

Visitors: 59,792